Cursus Bloei met impro!


Lekker je fantasie gebruiken, je grenzen verleggen en elkaar laten schitteren! Wil jij dit ook? Voor kinderen van 8 tot 12 jaar organiseert Bloei Kids de cursus ‘Bloei met Impro!’.

Inhoud van de cursus:

Een cursus bestaat uit 6 lessen van 1 uur, waarin op een laagdrempelige manier met improvisatiespel gewerkt wordt. Doel is om het zelfvertrouwen van kinderen te versterken en zich meer bewust te laten worden van zichzelf. Voor de kinderen zelf ligt de nadruk op plezier hebben. Door middel van een warming-up  en verschillende oefeningen worden de kinderen elke les enthousiast gemaakt om daarna te gaan spelen. Indien de groep het leuk vindt om aan het eind van de cursus een korte voorstelling te geven van hetgeen ze geleerd hebben, is dit ook mogelijk. In elke les speelt een bepaald thema een rol. De thema’s kunnen aangepast worden aan de wensen van de groep. Voorbeelden zijn: accepteren van elkaars ideeën, plezier hebben in falen en je grenzen verleggen.

Er vindt voorafgaand en na afloop van de cursus altijd contact plaats met de ouder(s).

 

Bloei met impro! is ook in te zetten voor kwetsbare kinderen. Kinderen voor wie:

  • het belangrijk is om een lager tempo aan te houden
  • extra herhaling nodig is
  • een kleiner groepje veiliger voelt
  • duidelijkheid en structuur een voorwaarde is om zich goed te voelen

De opzet van deze cursus is zoveel mogelijk gelijk aan de reguliere cursus. Uitgangspunt is dat de cursus voor de kinderen voelt als een leuke vrijetijdsbesteding, zodat zij niet het gevoel hebben dat zij in een uitzonderingspositie geplaatst worden. Deze cursus wordt zoveel mogelijk aangepast aan de wensen van de kinderen en ouders.

 

Locaties:

– Ouder & kindcentrum Helmond 

– Montessorischool Helmond

– Asten / Someren / Deurne

 

Neem gerust contact op als u vragen heeft.