Improvisatietoneel voor kinderen
Improvisatietoneel voor kinderen

Bloei Kids op school

De lessen van Bloei Kids zijn goed te integreren in het lesprogramma op scholen. Vaardigheden die spelenderwijs geoefend worden in de lessen zijn: sociale vaardigheden, presenteren en creëren. Tijdens de lessen kan het project waaraan gewerkt wordt geïntegreerd worden in het toneelspel, door er bijvoorbeeld een korte scène over te spelen. Al aan het eind van de les is er resultaat te zien bij de kinderen:

  • ze zijn minder bang om fouten te maken
  • ze durven zichzelf beter te laten zien
  • ze kunnen ideeën van anderen makkelijker accepteren

Door middel van een warming-up  en verschillende oefeningen worden de kinderen elke les enthousiast gemaakt om daarna een korte geïmproviseerde scène te spelen.

Ook ter voorbereiding van een musical zijn de lessen van Bloei Kids in te zetten. Vooral kinderen die het spannend vinden om te spelen hebben baat bij de improvisatielessen en durven meer op zichzelf te vertrouwen.

Om voor een veilige omgeving te zorgen, is de ideale groepsgrootte 10 tot 15 kinderen. Een les duurt 1 uur. In overleg is de tijd aan te passen. Er kan een lessenreeks gegeven worden, zodat de kinderen de vaardigheden meer eigen maken.

Wil je als leerkracht aan de slag met improvisatietoneel in de klas? Kijk dan op de pagina voor leerkrachten.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met Petra Mulders.